Arbetsgrupper

 

Vill du göra någonting för miljön?

Stockholms Naturskyddsförening har ett antal arbetsgrupper och nätverk med olika inriktning. Varmt välkommen att vara aktiv i en eller flera av dessa! Du bestämmer själv hur mycket tid du vill lägga och behöver inte vara expert – bara intresserad. Klicka på den grupp som verkar intressant för att läsa mer. 

Anti scampi-gruppen

Globalt miljöproblem bekämpas på lokal nivå. Varmt välkomna till Anti scampi-gruppen – tillsammans gör vi skillnad!

Cykelgruppen

Cykelgruppen samlar intresserade från hela länet. Vi arbetar för lättare och säkrare cykling i Stockholm och ger cyklisterna en starkare röst i debatten.

Handla Miljövänligt-gruppen

Handla Miljövänligt-gruppen anordnar inspirerande aktiviteter och arbetar för att uppmuntra en hållbar konsumtion och livsstil.

Havsnätverket öst

Havsnätverket öst samlar intresserade från hela länet och är en nystartad motsvarighet till Havsnätverket som funnits på västkusten i flera år.

Kemikaliegruppen

Kemikaliegruppen arbetar för att öka medvetenheten och minska exponeringen för farliga kemikalier i vår vardagsmiljö.

Klimatgruppen

Klimatgruppen samlar intresserade från hela länet och arbetar för att skapa en större medvetenhet och förståelse för klimatproblemen hos allmänheten.

Nätverket Trafikval öst

Vi är ett nätverk med ett tiotal organisationer som arbetar för att Östlig förbindelse inte ska byggas.

Skogsgruppen

Skogsgruppen samlar intresserade från hela länet, och är en exkursionsinriktad arbetsgrupp som inventerar våra skogar samt arbetar med olika skogsbruksfrågor.

Stadsbyggnadsgruppen

Vi vill skapa en grön och hållbar stad där människa och natur kan leva i samspel och där alla har nära till grönområden.

Trafikgruppen

Vi vill förbättra kollektivtrafik och förutsättningar för cykel- och gångtrafik. Staden kan inte planeras efter biltrafiken, som bör minska.

Vattengruppen

Vill du vara med och arbeta för renare vatten i Stockholm? Vårt vatten tampas med många olika problem som läkemedelsrester och algblomning.

Ängsgruppen

Ängsgruppen leder Söderortskretsens skötsel av Ekudden vid sjön Flaten i Flatenreservatet i södra Stockholm.

Volontär för en dag

Klappar ditt hjärta för miljön och Naturskyddsföreningens arbete? Dra ditt strå till stacken!

Natursnokarna

Välkomna ut i naturen med Stockholmskretsens familjeverksamhet! Vi leker, upptäcker och lär – men framförallt har trevligt ute i naturen tillsammans.