Arbetsgrupper

Vill du göra någonting för miljön?

Stockholms Naturskyddsförening har ett antal arbetsgrupper och nätverk med olika inriktning. Varmt välkommen att vara aktiv i en eller flera av dessa! Du bestämmer själv hur mycket tid du vill lägga och behöver inte vara expert – bara intresserad. Klicka på den grupp som verkar intressant för att läsa mer.

Anti scampi-gruppen

Globalt miljöproblem bekämpas på lokal nivå. Varmt välkomna till Anti scampi-gruppen – tillsammans gör vi skillnad!

Arbetsgruppen för biologisk mångfald

En nystartad grupp som arbetar för mer biologisk mångfald.

Bagisgygden

Bagisgygden verkar i Bagarmossen med omnejd. Vi anordnar aktiviter för klimatet och miljön i syfte att öka engagemanget kring närmiljön.

Cykelgruppen

Cykelgruppen samlar intresserade från hela länet. Vi arbetar för lättare och säkrare cykling i Stockholm och ger cyklisterna en starkare röst i debatten.

Handla miljövänligt-gruppen

Handla miljövänligt-gruppen anordnar inspirerande aktiviteter och arbetar för att uppmuntra en hållbar konsumtion och livsstil.

Havsnätverket öst

Havsnätverket öst samlar intresserade från hela länet och arbetar med olika vattenrelaterade frågor, inte minst Östersjöns problematik.

Kemikaliegruppen

Kemikaliegruppen arbetar för att öka medvetenheten och minska exponeringen för farliga kemikalier i vår vardagsmiljö.

Klimatgruppen

Klimatgruppen samlar intresserade från hela länet och arbetar för att skapa en större medvetenhet och förståelse för klimatproblemen hos allmänheten.

Nätverket Trafikval öst

Vi är ett nätverk med ett tiotal organisationer som arbetar för att Östlig förbindelse inte ska byggas.

Skogsgruppen

Skogsgruppen samlar intresserade från hela länet, och är en exkursionsinriktad arbetsgrupp som inventerar våra skogar samt arbetar med olika skogsbruksfrågor.

Stadsplaneringsgruppen

Vi vill påverka stadsplaneringen i en mer hållbar riktning och bidra till ett grönare Stockholm.

Ängsgruppen

Ängsgruppen leder kretsens skötsel av Ekudden vid sjön Flaten i Flatenreservatet i södra Stockholm.

Volontär för en dag

Klappar ditt hjärta för miljön och Naturskyddsföreningens arbete? Dra ditt strå till stacken!

Natursnokarna

Välkomna ut i naturen med Stockholmskretsens familjeverksamhet! Vi leker, upptäcker och lär – men framförallt har trevligt ute i naturen tillsammans.