Skogsgruppen

skogsgruppen.jpg

Skogsgruppen samlar intresserade från hela länet och är en exkursionsinriktad arbetsgrupp som inventerar våra skogar. Vi arbetar med skogsbruksfrågor som till exempel rekonstruktion tillbaka till naturskogar.

Vill du engagera dig i skogsfrågor? Ta kontakt med Ronny Fors, ronny.fors@naturskyddsforeningen.se, tel 073-802 45 43.