Skogsgruppen

skogsgruppen.jpgEtt ökat fokus på skogsfrågorna behövs i Stockholms stad. Med anledning av detta, och det faktum att det var Skogens år 2012, startade Stockholmskretsen och Söderortskretsen en skogsgrupp.

Stockholms stad äger 5 500 hektar produktiv skogsmark utanför kommungränsen. Nya skogsbruksplaner (riktlinjer för hur skogen ska skötas) har upprättats av staden och mycket talar för ett mer intensivt skogsbruk, vilket är negativt för skogens växt- och djurliv liksom för länets friluftsliv.

Tanken med denna skogsgrupp är att arbeta operativt med inventeringar och dokumentation för att uppmärksamma hotade arter och naturvärden samt att informera staden liksom media om områden som vi anser vara skyddsvärda. Vi kommer att undersöka/inventera de skogar utanför kommungränsen som nu staden vill bedriva skogsbruk i.

Känns detta intressant? Gå då med i skogsgruppen. Inga förkunskaper krävs, vi lär oss av varandra och genom att vara ute i fält. Skogsgruppen leds av Anders Tranberg och Ronny Fors.

En fältrapport från Hemfosaskogen efter naturvårdshuggningen 2012 går att ladda ner som PDF här:

Fältrapport 2

Kontaktperson för Skogsgruppen: Sandra Olfsson sjulsmark13@gmail.com