Olika sätt att engagera sig

Naturskyddsföreningen är Sveriges största och mest inflytelserika miljöorganisation med 230 000 medlemmar. Vi påverkar politiker och lagstiftning, jagar miljöbovar samt sätter rampljuset på brinnande miljöfrågor genom rapporter, kampanjer, böcker, debatter, konferenser och ett intensivt pressarbete. För dig som medlem finns det olika vägar för att delta i detta viktiga arbete och bli en aktiv miljöskyddare. Här är en kort guide.

Kretsar

Alla medlemmar i Naturskyddsföreningen tillhör en lokal krets. Det finns cirka 270 kretsar i hela landet, en i nästan varje kommun. Alla kretsar är egna föreningar med egna styrelser och aktiviteter, allt från fågelskådning till barnaktiviteter och påverkansgrupper.

Just den här webbplatsen tillhör Stockholmskretsen som har namnet Stockholms Naturskyddsförening. Under Arbetsgrupper i menyn hittar du vilka frågor som drivs samt kontaktuppgifter.

Länsförbund och regionala kanslier

Alla kretsar tillhör något av föreningens 24 länsförbund. Även länsförbunden är egna föreningar med egna styrelser. Länsförbundens huvuduppgift är att stötta de lokala kretsarna och bevaka/påverka natur- och miljöfrågorna i sina respektive län. Runt om i landet finns också tio regionala kanslier med minst en anställd per kansli. Dessa kanslianställda, som har ett länsförbund som arbetsgivare, stöttar på olika sätt sina respektive länsförbund och kretsar.

Naturskyddsföreningen i Stockholms län fokuserar i huvudsak på frågor som vatten, trafik, tätortsnära natur och skog. Se länsförbundets webbplats för mer information.

Här finns en lista över alla länsförbund och kretsar i landet.

Nätverk

Inom Naturskyddsföreningen finns rikstäckande tematiska nätverk där du som medlem kan vara med och engagera dig i en sakfråga. Dessa nationella nätverk är: Klimatnätverket, Skogsnätverket, Kemikalienätverket, Mat- och jordbruksnätverket, Handla Miljövänligt-nätverket och Havsnätverket. Alla nätverk har en samordnare som arbetar på rikskansliet.

Vill du vara med i ett nätverk kan du anmäla ditt intresse här.