Kemikaliegruppen

Kemikaliegruppens profilbild

Kemikaliegruppen arbetar för att öka medvetenheten och minska exponeringen för farliga kemikalier i vår vardagsmiljö. Vi sprider information och försöker även påverka politiker, näringsliv och olika samhällsinstanser.

Gruppen träffas regelbundet samt anordnar olika aktiviteter som exempelvis föreläsningar och filmvisningar för allmänheten. Alla är välkomna att engagera sig och inga förkunskaper krävs.

Är du nyfiken och vill veta mer? Kontakta Elin Engdahl, kemikaliegruppen@gmail.com

Tips! Barn och foster är extra utsatta för farliga kemikalier. De genomgår känsliga och viktiga utvecklingsstadier vilka kan störas av ämnena. Men man kan genom enkla åtgärder i vardagen minska denna risk. Här är våra tips för barn och gravida i PDF-format:
Minska farliga kemikalier under graviditeten
Minska farliga kemikalier i ditt barns vardag