Styrelsen

Styrelsemedlemmar 2024–2025

Anders Tranberg – ordförande
Anky Enskog Sforzini – vice ordförande
Ingrid Bergenudd – sekreterare, programbladet
Erik Forsman – kassör
Elsa Lindahl – vice kassör
Ingrid Davstad – arbetsgruppssansvarig
Petra Zillén – naturfotograf, kommunikation
Marita Axelsson – programbladet
Helena Myrman – kommunikation

Anna Wirnschimmel, adjungerad – sociala medier

Revisorer

Emelie Lerge
Majid Maleki

Valberedning

Mikael Johansson
Magnus Simonsson