Styrelsen

Styrelsemedlemmar 2023–2024

Anders Tranberg, ordförande
Anky Enskog Sforzini, vice ordförande
Ingrid Bergenudd, sekreterare
Erik Forsman, kassör
Elsa Lindahl, vice kassör
Ingrid Davstad
Petra Zillén
Marita Axelsson
Helena Myrman

Revisorer

Emelie Lerge
Majid Maleki

Valberedning

Daniel Stafsing
Mikael Johansson