Styrelsen

Styrelsemedlemmar 2022–2023

Anders Tranberg, ordförande
Daniel Stafsing, vice ordförande
Erik Forsman, kassör
Ingrid Bergenudd, sekreterare
Anky Enskog Sforzini
Ingrid Davstad
Gunnar Risting
Petra Zillén
Gunnar Löfgren

Revisorer

Emelie Lerge
Majid Maleki

Valberedare

Peder Berentsen
Mariana Dehlin
Bernt Gustin