Material

Föreläsningskväll om bekämpningsmedel

24 april 2024. Kemikaliegruppen höll en föreläsning om bekämpningsmedel och pollinatörer.
Inspelning av föreläsningen

 

Bygg inte in skadliga ämnen när du renoverar hemma

29 november 2023. Kemikaliegruppen bjöd in till en kväll om hur man kan renovera och bygga hållbart ur ett kemikalieperspektiv.
Inspelning av föreläsningen 

 

Hur påverkar dina klädval miljön? 

16 oktober 2023. Kemikaliegruppen bjöd in till en kväll om textilier. Bra miljöval, Nudie jeans och Renewcell berättade om textilindustrins miljöproblem och hur dessa kan hanteras.
Inspelning av föreläsningen

 

Ekosystem(samhälls)tjänster

12 oktober 2023. Urbanekologen Maria Berg föreläste om vårt beroende av fungerande ekosystem. Föreläsningsmaterial:
Global utvärdering av biologisk mångfald …
Naturbaserade lösningar, Trädkontorets bildbank

 

Trädens roll i klimat- och miljöarbetet

4 oktober 2023. Lena M Olsson från Stadsplaneringsgruppen presenterade gruppens kartläggning där tjänstemän i ansvariga förvaltningar har fått besvara en mejlenkät.
Presentation av kartläggningen

 

Föreläsning om vetenskapsförnekelse och klimatförnekelse

25 september 2023. Mikael Karlsson, universitetslektor i klimatledarskap, berättade om det ifrågasättande av vetenskaplig kunskap som ofta finns i miljöfrågor.
Föreläsningsmaterial

 

Föreläsning med Alexandre Antonelli

15 maj 2023. Alexandre Antonelli, forskningschef och professor i biologisk mångfald, föreläste om vikten av artrikedom. Finns nu på UR Play och kommer även att sändas i Kunskapskanalen.
Antonelli på UR Play

 

Lär dig mer om PFAS och påverka EU för bättre lagstiftning

Föreläsning 20 april 2023. Kemikaliegruppen bjöd in till en PFAS-kväll med en kortare föreläsning  och en workshop för att påverka EU:s kemikalielagstiftning.
Inspelning av föreläsningen 

 

Fokus på evighetskemikalierna PFAS

Föreläsning 20 februari 2023. Kemikaliegruppen höll en föreläsnings- och diskussionskväll om PFAS med sakkunniga från Kemikalieinspektionen och RISE.
Inspelning av föreläsningen

 

Träd? Varför Träd?

En kortfilm om trädens enorma betydelse för stadsmiljön, skapad av Gunnar Löfgren som är styrelsemedlem i Stockholms Naturskyddsförening.
Se filmen

 

Läkemedel i miljön

Föreläsning 17 oktober 2022. Elin Engdahl från Naturskyddsföreningen berättade om varför läkemedel i vatten är ett problem och hur Naturskyddsföreningen arbetar för renare vatten.
Inspelning av föreläsningen

 

Valet 2022

För att få en bättre bild av hur partierna ställer sig till viktiga miljöfrågor i vår stad tog vi fram en valenkät och anordnade en valdebatt.
Valenkäten
Valdebatten

 

Klimatföreläsning

Föreläsning 27 april 2022. Staffan Laestadius, författare och professor emeritus vid KTH, visade oss att det fortfarande finns hopp att klara klimatkrisen, men att möjlighetsfönstret snabbt minskar.
Föreläsningsmaterial

 

Hur påverkas vi av flygbuller?

Föreläsning 20 april 2022. Med.dr Charlotta Eriksson berättade om den senaste studiens resultat och om hur människors hälsa och välbefinnande påverkas av trafikbuller.
Studien

 

Guide till tystnaden

Föreläsning 17 mars 2022. Magnus Lindqvist från Stockholms stad pratade om projektet Guide till tystnaden och visade var vi kan uppleva en rofylld natur.
Information om guiden

 

Vilka fåglar finns i Nationalstadsparken?

Föreläsning 8 mars 2022. Stockholms Ornitologiska Förening berättade om den inventering som gjorts av häckfåglar i Nationalstadsparken.
Information om inventeringen

 

Skrotdykning på Långholmen

Skrotdykning 8 maj 2021. Dykare från Rena Mälaren fick upp 2 ton skrot från sjöbottnen.
Se film
Se bilder
Mer information

 

Mat och Miljö

Föreläsning 26 april 2021. Vesna Djokic´, livsmedelsingenjör och utbildare, visade oss hur vi genom våra matvanor kan bidra till en friskare planet.
Vesnas bästa tips

 

Kemikalier i Östersjön

Föreläsning 17 mars 2021. Anna Sobek, forskare på Stockholms universitet, berättade om kemikalierna och hur Östersjöns ekosystem påverkas.
Inspelning av föreläsningen

 

Släpp BNP-fixeringen!

Föreläsning 9 mars 2020. Thomas Hahn, docent på Stockholm Resilience Centre, pratade om vilka förändringar  som krävs inom ekonomi och politik.
Föreläsningsmaterial
Tidningsartikel