Anti scampi-gruppen

antiscampigruppen.jpg

För att odla jätteräkor krävs dammar. Dessa dammar förstör mangroveträsken – en biotop som fungerar som erosionsskydd mot flodvågor och  har en lika stor biologisk mångfald som regnskogen.

Anti scampi-gruppen uppmärksammar problematiken kring produktionen av tropiska jätteräkor. Genom kontakt med konsumenter, grossister, affärer och restauranger försöker vi få fler att sluta med denna handel. Vi ordnar seminarier och debatter och har kontakt med andra nationella och internationella grupper. Nu behövs en extra ansträngning eftersom de ASC-certifierade räkorna har fått grönt ljus i WWF:s fiskeguide, trots att de räkorna inte är mer hållbart producerade än andra odlade tropiska jätteräkor.

Varmt välkomna till Anti scampi-gruppen – tillsammans gör vi skillnad!

Läs mer information om Scampi på hemsidan: http://scampi.nu/

Kontaktperson: Gudrun Hubendick
gudrun.hubendick@naturskyddsforeningen.se

Vi har producerat en rapport om ASC-certifierade jätteräkor
Klicka här för att läsa rapporten!

Vi gjorde en film om en del av vårt arbete – det är roligt att rädda världen
Klicka här för att se vår film!


Anti scampi-gruppen söker volontärer!

  • En eller två personer för att lägga ut information på Naturskyddsföreningens Anti scampi Facebooksida, ca 1 timme arbete/vecka, respektive hemsida, några timmar/månad. Informationsunderlag fås från Antiscampgruppen.
  • En eller två personer som kan redigera och göra layout av rapporter.
  • Ett tiotal volontärer för att kontakta butiker och restauranger och fråga varför de säljer/serverar jätteräkor samt informera om jätteräkor. De går också bra att skicka frågor som Anti scampi-gruppen kan formulera.
  • Två personer för att ge en eloge eller diplom till de butiker och restauranger som inte säljer/serverar jätteräkor.

Intresserad? Kontakta Gudrun Hubendick: gudrunhubendick@hotmail.com