Klimatgruppen

Klimatgruppen samlar intresserade från hela länet och arbetar med att skapa förståelse för klimatkri­sen samt uppmuntra till aktiv handling för att hejda den. Vi ar­betar med påverkan på tre områden: politikerna i Stockholms län på kommunal och regional nivå, allmänheten och företag. Detta gör vi genom att skriva debattartiklar, svara på remis­ser, kontakta politiker och företag, anordna studiecirklar och delta på event. Gruppen träffas ungefär en gång i månaden. Vill du engagera dig för klimatet så tveka inte att höra av dig till oss!

Kontakt: Lasse Vretblad, lasse.vretblad@gmail.com.

Klimatgruppen i sociala medier:
Facebook
Instagram