22 MAJ – VISNING AV RÅGSVEDS FRIOMRÅDE

Datum: 22 MAJ, TISDAG
Tid: KL 17.30–20.30

Följ med och upplev ett riktigt artrikt och naturskönt område i Stockholm på den Biologiska mångfaldens dag. Utarmandet av den biologiska mångfalden är en av vår tids viktigaste frågor. Anders Tranberg guidar och visar oss runt i Rågsveds friområde med Kräppladalen och de magnifika skogslindarna på Ekorrnäset. Områ­ det är planerat att bli naturreservat i år. Ta med fika! Ca 4 km. Samarrangemang med lokala Kräpplagruppen.

Samling: Rågsveds t-banestation. Info: Anders Tranberg, tel 073724 63 07. anders.tranberg@ naturskyddsforeningen.se. Ingen föranmälan. Avgift: Gratis för medlemmar, icke medlem 50 kr.

22 MAJ – STORSTADENS FLADDER– MÖSS VID ÅRSTAVIKEN

Datum: 22 MAJ, TISDAG
Tid: KL 21.30–24

Följ med på den populära fladdermusexkursionen vid Årstaviken på den Biologiska mångfaldens dag. Med hjälp av ultraljudsdetektorer hoppas vi att få höra och kanske även se några av de arter som finns i Stockholm. Ta gärna med fika! Antalet platser är begränsat till 30.

Samling: Vid Årstalundens båtklubb, Vickergatan 33, 10 minuters gångväg från t-banestation Skanstull. Info & anmälan: Senast 20 maj till Christian Sommer, chrisommer@ hotmail.com, tel 070-794 76 46.

23 MAJ – ÖRTVANDRING

Datum: 23 MAJ, ONSDAG,
Tid: KL 18–19.30

Vilda växter, de läker. Vi går en vandring i naturen i Kärrtorp och upptäcker genom våra sinnen vilda växter i vår närhet, som kan användas till mat, medicin och skönhetsvård. Praktiska tips, kuriosa och ett nytt sätt att se örter kan vi lova!

Samling: Primulina, en kurs- och behandlingslokal med örtbaserade produkter, Söderarmsvägen 2, baksidan av huset. T-banestation Kärrtorp. Info & anmälan: Senast 20 maj till hmvgruppen@gmail.com. Vid praktiska frågor om vandringen kan du ringa Anna I, tel 073-981 49 23.

3 JUNI – TÄTORTSNÄRA LANDSKAPS– VÅRDANDE FÅR

Datum: 3 JUNI, SÖNDAG,
Tid: KL 10.30–13.30

Mellan stadsdelarna Glömsta och Vistaberg i Huddinge kommun finns Kästa bronsåldersgravfält som är en naturbetesmark sedan många århundraden tillbaka och där växter som gynnas av bete och slåtter blomstrar. Vi får träffa dagens fårskötare, arrendatorerna David och Annika och höra om deras arbete och uppdrag från kommunen. Ta med matsäck för picknick i fårhagen.

Samling: Busshållplats Bergavä­ gen, buss 714 från Huddinge station kl 9.46, vid Bergavägen kl 10.21. Info & anmälan: Lasse Lidgren, lasse.lidgren@pp.ephone.se. Info även tel 070-278 08 16. Avgift: Gratis för medlemmar i Naturskyddsföreningen, 20 kr för övriga.

5 JUNI – NATURNATTEN, BLACKEBERG OCH MÄLAREN

Datum: 5 JUNI, TORSDAG,
Tid: KL 18.30

TILL SENT Traditionsenligt firar vi Naturnatten, denna gång på en grillplats vid Mälaren. Vi samlas vid elden och upplever naturens skådespel före och efter solnedgången. Naturguidning av Anders Tranberg, tipspromenad och fladdermusspaning. Vi står för ved. Du tar själv med något att grilla/äta, dryck och gärna sittunderlag.

Samling: Torget utanför Blackebergs t-banestation för gemensam promenad till Mälaren. Info & anmälan: Ingela Norlin, ingela@landskapsarkeologerna.se.

15–17 JUNI – RIKSSTÄMMA I UPPSALA

Datum: 15–17 JUNI, FREDAG–SÖNDAG

Kom med och delta på Naturskyddsföreningens riksstämma, som i år blir nästgårds Stockholm. Stämman är lördag–söndag, nätverksträffar med mera på fredagen. Exkursioner brukar också arrangeras . Program kommer i slutet av april på www. naturskyddsforeningen.se.

17 JUNI – INVENTERING AV ÄNGS– VÄXTER PÅ EKUDDEN

Datum: 17 JUNI, SÖNDAG
Tid: KL 11–15

Vartannat år inventerar vi växter inom vårt skötselområde på Ekudden och nu är det dags igen. Alla är välkomna, du som är duktig på florabestämning är särskilt välkommen. Ta med fika, kläder efter väder, paraply kan vara bra om det regnar, gärna också bestämningsflora och lupp.

Samling: Flatens naturreservat, ängen på Ekudden vid Flatens norra strand, intill Listuddens gård. ca 2 km söder om t-banestation Skarpnäck. Info: Lasse Lidgren, lasse.lidgren@ pp.ephone.se, tel 070-278 08 16.

12 AUGUSTI – SLÅTTER PÅ EKUDDEN

Datum: 12 AUGUSTI
Tid: SÖNDAG, KL 10–15

Vi slår ängarna vid Ekudden med lie, räfsar och tar bort det slagna gräset. Ju fler vi blir, desto roligare har vi och desto större yta klarar vi av att sköta. Ta med kläder efter väder, heltäckande skor, fika och arbetslust. Kretsen håller med liar och räfsor.

Samling: Flatens naturreservat, ängen på Ekudden vid Flatens norra strand, intill Listuddens gård, ca 2 km söder om t-banestation Skarpnäck. Info: Lasse Lidgren, lasse.lidgren@ pp.ephone.se, 070-278 08 16.

26 AUGUSTI- KURS I FAGERSJÖSKOGEN OM NATURVÄRDEN

Datum: 26 AUGUSTI, SÖNDAG,
Tid: KL 10–15

Lär dig mer om skogar med höga naturvärden/sociala värden! Vi tittar på naturvårdsarter, artrika miljöer, strukturer, trädkontinuitet m.m. För nybörjare och alla som vill lära sig mer. Anders Tranberg, som också är med och leder länets Skogsgrupp, visar oss Fagersjöskogen. Ta med fika, sittunderlag och gärna anteckningsblock samt lupp, kikare och kamera om du har! För medlemmar, max 30 personer. 

Samling: Hökarängens t-banestation, södra utgången. Info & anmälan: Anders Tranberg, anders.tranberg@naturskyddsforeningen.se, tel 073-724 63 07