Fältexkursion 16 april: Länsskogsgruppen

Exkursionsmål inte bestämt men troligen blir det en avverkningsanmäld skog eller ett besök i område där skogsgruppen varit tidigare. Inga förkunskaper. Bra skor krävs, gärna vattentäta. Rejäl matsäck rekommenderas. Vi kommer att gå i kuperad terräng och sträckan kan bli 5-10 km. Läs mer i evenemang>

Antiscampidagen 2017, 8 april

På årets nationella Antiscampidag ger vi extra uppmärksamhet åt problemet med odlade tropiska jätteräkor. Inte heller jätteräkor som är märkta med ASC, är hållbart producerade. Vi samlas på Rikskansliet och delar sedan ut informationsmaterial på gator och torg, till butiker och restauranger och ger en eloge till dem som skippat scampi! Läs mer i evenemang>

Klädbytardagen 1 april

Har du också tröttnat på slit och släng och vill göra en insats för miljön? Välkommen till Sveriges största klädbytardag och Nordic Swap Day. Ta med dig plagg som inte längre passar eller som du tröttnat på! De blir nya för någon annan. Läs mer i evenemang>

Hammarbyskogen & Hammarbytoppen 25 mars

Hammarbyskogen är mycket välbesökt med många små stigar och ett rikt växt- och djurliv. Gångvägen ner till Hammarby sjöstad genom Hammarbyskogen underlättar passage för människor samtidigt som skogens slutenhet bidrar till den gröna infrastrukturen mellan Nackareservatet och Årstaskogen. Vid skogens fot fortsätter vi upp på en av kommunens högsta punkter, Hammarbytoppen. Anders Tranberg guidar. Medtag fika! Läs mer i evenemang>

Samtalskväll 22 mars: ”Kläder i fokus”

 Samtalskväll: ”Kläder i fokus”

Kemikaliegruppen bjuder in till en samtalskväll om miljömässig och social hållbarhet med fokus på kläder och textilier. Kvällen består av föredrag från inbjudna sakkunniga, med tid för mingel och frågor. Talarna presenterar sina specifika fokusområden, vilka belyser olika aspekter av området kläder och hållbarhet – från produktion till konsument. Vi bjuder på lättare tilltugg och dryck. Alla är hjärtligt välkomna!

Läs mer i evenemang>