Stadsplaneringsgruppen

Stadsplaneringsgruppen arbetar för att bidra till ett grönare Stockholm och att påverka stadsplaneringen i en mer hållbar riktning. Det byggs som aldrig förr runt om i Stockholm, vilket ställer krav på planering och att skapa hållbara miljöer. Träd och grönområden dämpar och minskar effekter av klimat­ förändringar och bevarar den biologiska mångfalden.

Naturskyddsföreningen är remissinstans i planärenden. Den möjligheten ska vi fortsätta att utnyttja och utveckla, och driva på att besluten är grundade i forskning. Vi ska även arbeta med opinionsbildning samt undersöka möjligheter att arbeta med olika temafrågor, ordna workshops och studiebesök med mera. Gruppen kommer nu börja med att närmare planera sin verksamhet. Vi välkomnar fler medlemmar till gruppen. 

Kontakt: sthlm.stadsplaneringsgruppen@gmail.com