Cykelgruppen

Cykelgruppen samlar intresserade från hela länet. Vi arbetar för ökad, säker och prioriterad cykeltrafik. Förflytt­ning med cykel är ändamålsenligt, kostnads­- och yteffektivt, hälsofrämjande och miljövänligt. Cykling är helt fossilfritt, inga skadliga partiklar eller giftiga ämnen släpps ut – cykeln är det perfekta fordonet nu och i framtiden. Ett samhälle där medborgarna förflyttar sig aktivt skapar en mer tillgänglig, attraktiv, framkomlig plats med minskat buller. Cykelgrup­pen anser att cykling ska prioriteras i stadsplaneringen och behandlas som ett eget trafikslag. Aktiv mobilitet ska alltid främjas och biltrafiken minska kraftigt. I september varje år arrangerar vi Cykelkarnevalen mitt i centrala Stockholm. Syf­tet är att att sätta fokus på cykling och under positiva former hylla cyklister i strävan mot hållbara samhällen. I samarbete med andra aktörer, många volontärer och drivande personer anordnar vi landets i särklass största och roligaste cykelparad.

All hjälp är välkommen – mejla till oss på hej@cykelkarneva­len.se. Vi finns på Instagram och Facebook under Cykelkarnevalen, gilla och följ oss där!

Mer information: www.cykelkarnevalen.se.