Ängsgruppen

Ängsgruppen leder kretsens skötsel av Ekudden vid sjön Flaten i Flatenreservatet i södra Stockholm. Vi har genom ett brukaravtal med Stockholms stad åtagit oss att sköta det 4,4 hektar stora området och där återskapa ett ängslandskap med stort inslag av såväl äldre som yngre ekar. I den årliga skötseln ingår bland annat lövräfsning, slåtter, slyröjning och städning. Vi följer också floran och faunan genom inventeringar.

Vill du vara med? Kontakta Lasse Lidgren, lasse.lidgren@pp.ephone.se eller Birgitta Råstander, birgitta.rastander@hotmail.com,
tel 08-94 13 89.