Skogsgruppen

Skogsgruppen är en exkursionsinriktad arbetsgrupp som inventerar skogarna i länet. Vi arbetar med skogsbruksfrågor som till exempel rekonstruktion tillbaka till naturskogar.

Vill du engagera dig i skogsfrågor? Ta kontakt med Ronny Fors, ronny.fors@naturskyddsforeningen.se, tel 073-802 45 43.