Skärgårdsskogen – en okänd naturpärla

21 APRIL, SÖNDAG, KL. 11.00–13.30

Nära Skarpnäck ligger en gles tallskog med inslag av enbuskar, öppna ytor, enstaka ekar och berghällar. Här finns höga naturvärden och äldre kulturlämningar. Anders Tranberg guidar runt samt berättar om de byggplaner som är aktuella på platsen.

Samling: Utanför Skarpnäcks t-banestation. Ingen föranmälan.

Kostnad: Gratis för medlemmar, övriga 50 kr.

Kontakt: Anders Tranberg 073-724 63 07 (sms), anders.tranberg@gmail.com.