Klimatgruppen

klimatgruppen.jpgKlimatgruppen samlar intresserade från hela länet och arbetar för att skapa en större medvetenhet och förståelse för klimatproblematiken hos allmänheten i Stockholms län.

Vi deltar i debatten och vill lyfta fram exempel på hållbara transportlösningar. Vi vill också belysa vad man kan göra för att minska sin klimatpåverkan. Andra aktiviteter är seminarier och föreläsningar om klimatfrågan, politikerutfrågningar m.m.

Mer information finns på länsförbundets hemsida

Är du intresserad av att få gruppens nyhetsbrev med information om klimatsatsningar i Stockholm? Eller vill du även engagera dig i klimatgruppen? Skriv till våra kontaktpersoner Lisa Häggstam och Angela Arokianathan på mail: klimatgruppen.Stockholm.lan@naturskyddsforeningen.se