Klimatgruppen

Klimatgruppen samlar intresserade från hela länet och arbetar för att skapa en större medvetenhet och förståelse för klimatproblematiken hos allmänheten i Stockholms län, men även att se möjligheter i stället för problem! Gruppen träffas regelbundet och just nu arbetar vi med kommunikation och solceller.

Följ oss gärna på Facebook: Klimatgruppen i Stockholm.

Är du nyfiken och vill veta mer? Kontakta Beatrice Sundberg på beatrice.sundberg@naturskyddsforeningen.se.