Kemikaliegruppen

Kemikaliegruppens profilbild

Kemikaliegruppen arbetar för att öka medvetenheten och minska exponeringen för farliga kemikalier i vår vardagsmiljö. Vi sprider kunskap till allmänheten samt försöker påverka politiker, näringsliv och olika samhällsinstanser.

Barn och foster är extra utsatta för farliga kemikalier. De genomgår känsliga och viktiga utvecklingsstadier vilka kan störas av ämnena. Men man kan genom enkla åtgärder i vardagen minska denna risk. Här är våra tips för barn och gravida i PDF-format!

Minska farliga kemikalier under graviditeten

Minska farliga kemikalier i ditt barns vardag

Kontaktperson:

Anky Enskog

E-post: kemikaliegruppen@gmail.com