Debattartikel om träden i vår stad

Just nu pågår budgetdebatten för 2023 i kommunfullmäktige för Stockholms stad. Se vår debattartikel på mitti.se där vi lyfter fram stadens viktigaste klimatarbetare: träden. Bland annat uppmanar vi till att budgeten motsvarar de trädmål som har satts i staden, så att de också omsätts i handling. Inte minst med tanke på alla hundratals träd som måste fällas på […]

Läs mer

Stockholms dolda soptipp

Två ton skrot! Det är tyvärr det otäcka resultatet från lördagens skrotdykning. I samverkan med dykarnätverket Rena Mälaren rensade vi bort skrot från sjöbottnen runt Långholmen. Detta var vår insats under Nordiska kusträddardagen, den 8 maj, som varje år arrangeras av Håll Sverige Rent. Utöver diverse bråte fann dykarna en stor mängd miljöfarligt skrot som […]

Läs mer

Dags för fossilfria pensioner nu!

Vi befinner oss i en klimatkris där det borde vara självklart att våra pensionspengar inte finansierar utvinning och förbränning av kol, olja och fossilgas. För vad ska vi med pension till om vår värld förstörs? Men myndigheterna Första till Fjärde AP-fonderna har placerat flera miljarder av våra gemensamma pensionspengar i världens största fossila bolag, som […]

Läs mer

Rapport visar: Även ASC-certifierade jätteräkor ska man låta bli 

Rapport visar: Även ASC-certifierade jätteräkor ska man låta bli.

Arbetsgruppen mot jätteräkor inom Stockholms Naturskyddsförening har låtit göra en studie över ASC-certifiering (Aquaculture Stewardship Council) av jätteräkor i ett producentland. Studien visar att odlingarna inte lever upp ens till ASC:s egna kriterier och att odlingarna orsakar samma miljöproblem som tidigare. Läs studien här. Certifieringen blir ett sätt att legitimera en mycket miljöförstörande verksamhet som […]

Läs mer