Debattinlägg: ”Våra storstäder behöver fler träd”

Vi har fått in ett debattinlägg i Dagens Samhälle om träden i Stockholm och trädens betydelse i städer allmänt. Det finns verkligen skäl att belysa trädens enorma tillgång i städer. Ny forskning kommer regelbundet om träd som understryker att träd bidrar med många positiva egenskaper. Träden bidrar till en rik biologisk mångfald i städer, upptag av koldioxid, förhindrar översvämningar, minskar luftföroreningar och buller, samt sänker temperaturen. Inte minst är träden hälsofrämjande för stadens invånare.

Läs debattinlägget