Inventering av ängsväxter på Ekudden

Inventering av ängsväxter på Ekudden

14 JUNI, SÖNDAG, KL. 11–15 Vartannat år inventerar vi växter inom vårt skötselområde på Ekudden, och nu är det dags igen. Alla är välkomna, du som är duktig på florabestämning är särskilt välkommen. Ta med fika, kläder efter väder, gärna också bestämningsflora och lupp. Samling: Flatens naturreservat, ängen på Ekudden vid Flatens norra strand, intill Listuddens […]

Läs mer

Hammarbyskogen/Kärrtorps östra skog

26 APRIL, SÖNDAG, 11.00–14.30 Längs tunnelbanans linje 17 finns en hel del natur och grönytor kvar, en del med skogsmark/våtmark tillika kärnområden för biologisk mångfald. Anders Tranberg guidar mellan Hammarbyskogen och Kärrtorps östra skog via Nytorps gärde. Det finns detaljplaner i alla tre områdena och vi berör detta längs vandringen. Olika naturvärden/naturtyper tas upp längs […]

Läs mer

Vårfagning på Ekudden

Vårfagning på Ekudden

25 APRIL, LÖRDAG, KL. 10–15 Vi räfsar bort fjolårets löv, kvistar och gräs från ängarna vid Ekudden så att inte ängsväxterna kvävs och för att underlätta slåttern. Mellan arbetspassen njuter vi av vårblommor, fågelsång och fika. Ta med matsäck och arbetslust! Vi står för redskapen. Samling: Flatens naturreservat, ängen på Ekudden vid Flatens norra strand, intill […]

Läs mer

Årsmöte

18 MARS, ONSDAG, KL. 18–20  Välkommen på kretsens årsmöte! Förutom sedvanliga förhandlingar och val av styrelse finns tillfälle att ställa frågor och få veta mer om vad som är på gång. Vi bjuder på enklare förtäring. Samling: Naturskyddsföreningens rikskansli, Åsögatan 115, 2 tr. Anmälan om du vill ha förtäring: Senast 16 mars till ingrid_bergenudd@hotmail.com.

Läs mer

Släpp BNP-fixeringen!

Släpp BNP-fixeringen

9 MARS, MÅNDAG, KL. 18–20 Thomas Hahn är docent på Stockholm Resilience Centre och bland annat senior rådgivare i tankesmedjan Global Utmaning. Han kommer till oss och ger en föreläsning om sitt budskap att det krävs ett helt nytt tänkande inom politik och ekonomi om vi ska kunna lösa de utmaningar vår värld står inför. […]

Läs mer

Majroskogen – vedbrasa och vårvinter

Vedbrasa och vårvinter

1 MARS, SÖNDAG, KL. 11–13 Anders Tranberg guidar i den skyddsvärda Majroskogen. Skogen har ett rikt djur- och växtliv och om det är snö kollar vi djurspår. Lär dig de vanligaste fåglarna i skogen! Efter att vi gått på stigar bland gammal granskog, hällmarker och trädklädd myr avslutar vi med vedbrasa. Ca 3 km. Ta […]

Läs mer

Fåglarnas kärleksliv

Fåglarnas kärleksliv

24 FEBRUARI, MÅNDAG, KL. 18.30–20.00 Georg Högsander berättar för oss om de nya rön som finns kring fåglarnas sökande efter en partner. Bland annat har man använt sig av DNA-forskning. Vad är det till exempel som lockar honorna och hur får hanarna hög status i flocken? Varför är det så stor skillnad i beteendet mellan […]

Läs mer

Caférepet – Återbrukscafé

Caférepet – Återbrukscafé

20 FEBRUARI, TORSDAG, KL. 17.30–20.00 Ta med de trasiga jeansen, den utslitna älsklingsskjortan, sockorna som behöver stoppas eller påslakanet med hål i som behöver fixas eller kanske göras om till något nytt. Sy- och lagningsexperter ger hjälp och tips om hur du kan förlänga livet på dina kläder och textila prylar. Vi bjuder på ekofika, […]

Läs mer

En kväll för fossilfria pensioner

Fossilfria pensioner

18 FEBRUARI, TISDAG, KL. 18–20 Denna kväll tar upp hur inkomstpensionen investeras i fossila bränslen, utan att pensionsspararna kan påverka det. Naturskyddsföreningen har granskat Första till Fjärde AP-fonderna som investerar våra gemensamma pensionspengar i 89 av de 200 mest klimatskadliga bolagen i världen. Totalt handlar det om miljarder svenska pensionskronor som placerats i fossila jättebolag. […]

Läs mer