Inventering av ängsväxter på Ekudden

14 JUNI, SÖNDAG, KL. 11–15

Vartannat år inventerar vi växter inom vårt skötselområde på Ekudden, och nu är det dags igen. Alla är välkomna, du som är duktig på florabestämning är särskilt välkommen. Ta med fika, kläder efter väder, gärna också bestämningsflora och lupp.

Samling: Flatens naturreservat, ängen på Ekudden vid Flatens norra strand, intill Listuddens gård. Ca 2 km söder om T Skarpnäck.

Info: Lasse Lidgren, lasse.lidgren@pp.ephone.se, 070-278 08 16.