Hammarbyskogen/Kärrtorps östra skog

26 APRIL, SÖNDAG, 11.00–14.30

Längs tunnelbanans linje 17 finns en hel del natur och grönytor kvar, en del med skogsmark/våtmark tillika kärnområden för biologisk mångfald. Anders Tranberg guidar mellan Hammarbyskogen och Kärrtorps östra skog via Nytorps gärde. Det finns detaljplaner i alla tre områdena och vi berör detta längs vandringen. Olika naturvärden/naturtyper tas upp längs med vår väg. Medtag fika! Mestadels lättgånget, ca 4–5 km. Avslut Hammarbyhöjden. Ingen föranmälan.

Samling: Busshållplats Dalens sjukhus.

Kostnad: Gratis för medlemmar, övriga 50 kr.

Kontakt: Anders Tranberg, 073-724 63 07 (sms), anders.tranberg@gmail.com.

(Foto av Thomas Masseck på Bildbanken.)