Slåtter på Ekudden

9 AUGUSTI, SÖNDAG, KL. 10–15

Vi slår ängarna vid Ekudden med lie. Efteråt räfsar vi och tar bort det slagna gräset. Ju fler vi blir, desto roligare blir det och desto större yta klarar vi av att sköta. Ta med klädsel efter vädret, heltäckande skor, fika och arbetslust. Kretsen håller med liar och räfsor. Välkomna!

Samling: Flatens naturreservat, ängen på Ekudden vid Flatens norra strand, intill Listuddens gård. Ca 2 km söder om T Skarpnäck. (Observera att det tryckta programbladet här har fel information om samlingsplats.)

Info: Lasse Lidgren, lasse.lidgren@pp.ephone.se, 070-278 08 16.