Bygg ett vildbihotell!

Bina behöver din hjälp. Att bygga ett vildbihotell är jätteenkelt och bina uppskattar all hjälp de kan få. Man använder avsågade bambupinnar eller borrar så långt man kan in en tjock träbit.

Vildbina är ofarliga för människor så det går bra att ha vildbihotell hägnade i ett äppelträd i trädgården eller liggande på t.ex. en stenmur. Det funkar att sätta upp på balkong också. Vildbihotellen ska sitta soligt.

Naturskyddsföreningen har en bra instruktion, läs mer här.

Naturobservationer efterlyses till Artportalen

Rapportera dina observationer i naturen på Artportalen!
Många fler observationer av olika arter behövs inom Stockholms kommun, men självklart gör du en stor insats var du än har observerat en art i Sverige. Alla typer av arter (fåglar, växter, insekter, grod-/kräldjur, svampar, fiskar, däggdjur, mossor, lavar etc.) är värda att rapportera, både vanliga och ovanliga.

Gå in på Artportalen och kom igång!

Bostadsbrist även för fåglar

Det är bostadsbrist för många fågelarter – hjälp gärna till med holkar! Att bygga fågelholkar är en konkret insats som har en klart positiv effekt på antalet fågelarter i landskapet. Antalet träd med håligheter för fåglar har minskat mycket senaste decennierna p.g.a. kalhyggesbruk och ibland dålig parkskötsel. Med en holk kan man lättare följa en fågelfamiljs utveckling vilket är en upplevelse i sig och man får mer fågelsång i grannskapet.

Här hittar du bra information om hur man bygger holkar: Mesfamilj söker bostad, Fågelholk.

Trekantens strandskydd räddat från exploatering

Mark- och miljööverdomstolen upphävde idag 27 april detaljplanen vid sjön Trekanten. En segdragen kamp som pågått sedan 2013 är nu med störta sannolikhet över. Vi i Stockholms Naturskyddsförening har tillsammans med  sakägare och Gröndals intresseförening drivit planärendet till Mark. och miljööverdomstolen. Exploateringen skulle innebära väldigt negativa effekter på höga natur- och rekreationsvärden i strandskogen vid Trekanten.  Kommunen kan begära prövning i Högsta domstolen men det blir väldigt, väldigt, tufft för staden att få rätt där. Det är istället mycket troligt att en viktig miljöseger har ägt rum.

Läs artikel om saken här

Kretsen valde ny ordförande

På årsmötet den 15 mars valdes Anders Tranberg till ny ordförande för kretsen. Vi tackar Beatrice Sundberg som har varit ordförande i fyra år för hennes insatser. Anders har suttit i styrelsen i nio år och varit vice ordförande de senaste fyra åren. På årsmötet tackades flera ledamöter av och Henrik Ekman visade bilder från Nationalstadsparken på Djurgården.

Natursnokledarkurs i Stockholm

Natursnoksledare 20 mars i Stockholm!

Den 20 mars ordnas en kurs i Stockholm för Natursnoksledare! Både erfarna Snokledare som behöver inspiration och nya ledare är varmt välkomna.
Tid: kl 10-16
Plats: Gröndal, Stockholm (några hundra snokmeter från Södermalm).
Kursledare: Eva Lindberg och Bosse Bergenholtz

Sprid gärna denna info i dina nätverk – vi behöver fler sköna Snokledare i regionen! Mer information om utbildningen och hur du anmäler dig kommer inom kort på Naturkontakt mm – men anmäl gärna ditt intresse redan nu genom att svara på det här mejlet. Här kan du se hur det går till på en Snokledarutbildning

Utbildningen kostar 200 kr inklusive eftermiddagsfika och kursmaterial. Vill du slippa avgiften så skriver du en överenskommelse med din krets om att leda x antal Natursnoksaktiviteter inom ett år efter kursen. Snokliga hälsningar, Anna Wahlberg, Snokkansliet, Natursnokarna – Naturskyddsföreningen, Åsögatan 115, 2 tr, 116 91 Stockholm, Tel: 08-702 65 16, natursnokarna@naturskydsforeningen.se

Pressmeddelande

8 februari 2016 – Organisationer begär att Trafikverket lämnar ut den stoppade klimatrapporten

En grupp miljöorganisationer och opinionsbildare kräver i ett öppet brev att Trafikverkets ska offentliggöra de interna rapporter som innebär ifrågasättande av verkets egna planeringsunderlag för vägbyggande och trafikutveckling.

Hela pressmeddelande samt det öppna brevet finns att läsa i PDF-format här: Pressmeddelande 20160208 Organisationer begär att Trafikverket lämnar ut den stoppade klimatrapporten.