Stort intresse för seminarium om Östlig förbindelse

Onsdagen den 5 oktober anordnade vi tillsammans med en rad andra organisationer ett seminarium om Östlig förbindelse (tidigare Österleden). Representanter från Sverigeförhandlarna, Trafikverket, KTH och Förbundet för Ekoparken var på plats som föredragshållare. Seminariet var välbesökt, ca 90 personer dök upp och många intressanta frågor lyftes vid den avslutande paneldebatten. Se bifogade presentationer från föredragshållarna.
Minnesanteckningar hittar du här.
Presentationer:

Bygg ett vildbihotell!

Bina behöver din hjälp. Att bygga ett vildbihotell är jätteenkelt och bina uppskattar all hjälp de kan få. Man använder avsågade bambupinnar eller borrar så långt man kan in en tjock träbit.

Vildbina är ofarliga för människor så det går bra att ha vildbihotell hägnade i ett äppelträd i trädgården eller liggande på t.ex. en stenmur. Det funkar att sätta upp på balkong också. Vildbihotellen ska sitta soligt.

Naturskyddsföreningen har en bra instruktion, läs mer här.

Naturobservationer efterlyses till Artportalen

Rapportera dina observationer i naturen på Artportalen!
Många fler observationer av olika arter behövs inom Stockholms kommun, men självklart gör du en stor insats var du än har observerat en art i Sverige. Alla typer av arter (fåglar, växter, insekter, grod-/kräldjur, svampar, fiskar, däggdjur, mossor, lavar etc.) är värda att rapportera, både vanliga och ovanliga.

Gå in på Artportalen och kom igång!

Bostadsbrist även för fåglar

Det är bostadsbrist för många fågelarter – hjälp gärna till med holkar! Att bygga fågelholkar är en konkret insats som har en klart positiv effekt på antalet fågelarter i landskapet. Antalet träd med håligheter för fåglar har minskat mycket senaste decennierna p.g.a. kalhyggesbruk och ibland dålig parkskötsel. Med en holk kan man lättare följa en fågelfamiljs utveckling vilket är en upplevelse i sig och man får mer fågelsång i grannskapet.

Här hittar du bra information om hur man bygger holkar: Mesfamilj söker bostad, Fågelholk.

Trekantens strandskydd räddat från exploatering

Mark- och miljööverdomstolen upphävde idag 27 april detaljplanen vid sjön Trekanten. En segdragen kamp som pågått sedan 2013 är nu med störta sannolikhet över. Vi i Stockholms Naturskyddsförening har tillsammans med  sakägare och Gröndals intresseförening drivit planärendet till Mark. och miljööverdomstolen. Exploateringen skulle innebära väldigt negativa effekter på höga natur- och rekreationsvärden i strandskogen vid Trekanten.  Kommunen kan begära prövning i Högsta domstolen men det blir väldigt, väldigt, tufft för staden att få rätt där. Det är istället mycket troligt att en viktig miljöseger har ägt rum.

Läs artikel om saken här

Kretsen valde ny ordförande

På årsmötet den 15 mars valdes Anders Tranberg till ny ordförande för kretsen. Vi tackar Beatrice Sundberg som har varit ordförande i fyra år för hennes insatser. Anders har suttit i styrelsen i nio år och varit vice ordförande de senaste fyra åren. På årsmötet tackades flera ledamöter av och Henrik Ekman visade bilder från Nationalstadsparken på Djurgården.