Lantbruket och den biologiska mångfalden

8 APRIL, MÅNDAG, KL. 18–20

Pim Bent föreläser om Naturskyddsföreningens nya rapport om lantbruket. Pim är enhetschef för avdelningen Odlingslandskap och gruvor på föreningens rikskansli.

Dagens livsmedelssystem har gett oss billig mat. Samtidigt minskar både antalet lantbrukare och den biologiska mångfalden. Med utgångspunkt i denna utmaning undersöker den här rapporten hur pressen om att intensifiera motverkar ett livskraftigt och hållbart lantbruk i en frisk natur. Rapporten slår ett slag för ett mer mångfacetterat och långsiktigt lönsamt lantbruk som både politik, marknad och konsumenter behöver bidra till.

Anmälan: hmvgruppen@gmail.com

Plats: Naturskyddsföreningens rikskansli, Åsögatan 115 (över gården, vid cykelställen) 2 tr.