Guidning i Majroskogen

14 APRIL, SÖNDAG, KL. 10–13

Anders Tranberg visar runt i en tätortsnära skog med höga natur- och rekreationsvärden som utlovats bli naturreservat 2025. Vi spanar efter djurliv, lyssnar på fågelsången och tittar på ett flertal olika naturtyper, skyddsvärda arter samt intressant kulturhistoria i skogen. Avslutning med vedbrasa. Ta med fika/något att grilla.

Samling: Svedmyra tunnelbanestation. Ingen föranmälan behövs.

Kontakt: 073-724 63 07 (sms), anders.tranberg@gmail.com.

Kostnad: Gratis för medlemmar, 50 kr övriga.