Park- och naturmark i stadsdelarna

20 MARS, ONSDAG, KL. 18.30–20.00

Nina Lindberg, Farsta stadsdelsförvaltning, berättar dels om arbetet med drift och skötsel av park och naturmark, dels om arbetet med investeringar (det vill säga nyanläggningar/ombyggnationer) samt om samarbetet med trafik- och exploateringskontoren i deras projekt.

Plats: Naturskyddsföreningens rikskansli, Åsögatan 115 (över gården, vid cykelställen) 2 tr.

Anmälan via Aktivitetskalendern.