Vad är ekologiskt särskilda betydelsefulla områden (ESBO)?

22 NOVEMBER, ONSDAG, KL. 18.30–20.00

Föreläsningen är inställd. Nytt datum kommer i vårens program.

Kom och träffa tjänstemän från Miljöförvaltningen som berättar om vad ESBO är i Stockholms ekologiska infrastruktur och dess betydelse för bevarande av naturen. Har ESBO-områden tagits i anspråk vid bostadsbyggande och ny infrastruktur? Varmt välkommen att lyssna och ställa frågor!