Vi var glada att kunna välkomna Mikael Karlsson, docent i miljövetenskap och Natuskyddsföreningens tidigare ordförande, till en mycket intressant kväll om klimatförnekelse. Mikael berättade engagerat om det ifrågasättande av vetenskaplig kunskap som är vanligt förekommande inom miljöfrågor, och inte minst vad man kan göra för att bryta den polarisering som finns i vårt samhälle då det gäller miljö- och klimatfrågor.

Ett bra budskap att föra fram är att visa på de sidonyttor som uppkommer i allt miljöarbete!