Visning av Fagersjöskogen

8 OKTOBER, SÖNDAG, KL. 10–14

Häng med ut till Fagersjöskogen, en skog med höga naturvärden som har en massa intressanta inslag. Anders Tranberg guidar oss runt på slingrande stigar (en del kuperad terräng). Skogen är mycket skyddsvärd och kommunen avser att utreda Fagersjöskogen som naturreservat. Vad innebär detta? I skogen finns också en spännande historia kring en skålsten från bronsåldern. Vi tittar på växt- och djurliv och vad som indikerar skogar med höga naturvärden. Rejäla skor kan vara bra. Medtag fika!

Samling: Utanför gångtunneln vid Hökarängens T-bana, södra utgången.

Anmälan: Ingen föranmälan.

Kostnad: Gratis för medlemmar, övriga 50 kr.

Kontakt: Anders Tranberg, 073-724 63 07.