Biologisk mångfald

27 FEBRUARI, MÅNDAG, KL. 18.00–19.30

Erik Hansson är journalist, författare, driver Natursidan och är projektledare för folkbildningsprojektet Rikare trädgård och Biologiska mångfaldens dag-initiativet i Sverige. Erik kommer nu till oss och föreläser om vikten av biologisk mångfald i allmänhet och i våra trädgårdar i synnerhet. Tillfälle ges också till frågor och diskussion.

Begränsat antal platser, anmälan senast 25 februari via Aktivitetskalendern.

Föreläsningen är fullbokad, anmälan stängd.