Stoppa överfisket!

10 OKTOBER, MÅNDAG, KL. 18–20

Välkommen på en föreläsning som tar upp den akuta situationen för världens hav där fiskbestånden minskar och ekosystem kollapsar. Föreläsningen belyser hur storskaligt fiske tömmer världens hav och hotar mattillgången för miljoner människor. Du får vara med och diskutera både problembild och lösningar för att stärka havets biologiska mångfald. Vilka andra hot mot havens ekosystem finns? Vilken konsumtion av fisk är rimlig och hur kan småskaligt fiske vara en del av lösningen? Välkommen till en kväll för friskare hav!

Anmälan senast 8 oktober via Aktivitetskalendern.

Plats: Naturskyddsföreningens rikskansli, Åsögatan 115, 2 tr.

(Bild: Getty Images/iStockphoto.)