Café Repet

25 MARS, TORSDAG, KL. 17.30–19.00

Välkommen på digital Lappa och laga-träff! Vi pratar hållbarhet och ger varandra tips hur man kan lappa, laga och ta till vara. Ann Tysk Bjurman och Maria Holmerin Nord från Hemslöjden svarar på frågor kring lagningar och ändringar.

Vi träffas via Zoom. Länk: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/65271648954

Café Repet är ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen i Stockholms Handla miljövänligt-grupp, Refo och Hemslöjden.