Naturguidning i Rågsveds naturreservat – Kynäsberget

29 SEPTEMBER, SÖNDAG, KL. 10–14

Rågsveds naturreservat på 92 hektar utgörs av ett mosaikartat landskap med beteshagar, våtmarker och gammal skog. Vi vandrar i denna natur för att sedan ta oss in i skogen strax söder om Kynäsberget, som är på cirka 50 hektar. Kynäsberget är på förslag att bli naturreservat och det är en naturpärla värd att upptäcka. Cirka sju km vandring. Obs! Ej barnvagn. Ingen föranmälan krävs.

Samling: T Rågsved. Avslutning vid busshållplats vid Ågestavägen.

Kostnad: Gratis för medlemmar, övriga 50 kr. Under 18 år gratis.

Kontakt: Anders Tranberg, 073724 63 07 (sms).