Ekologiskt betydelsefulla områden (ESBO)

6 MARS, ONSDAG KL. 18.30–20.00

Tjänstemän från Miljöförvaltningen berättar om vad ESBO är i Stockholms ekologiska infrastruktur och deras betydelse för bevarande av naturen. Har ESBO-områden tagits i anspråk för bostadsbyggande och ny infrastruktur?

Välkommen att lyssna och ställa frågor!

Lokaländring, ny plats: Palmesalen, ABF-huset plan 1, Sveavägen 41.

Anmälan via Aktivitetskalendern.