Att skydda hotade arter

7 MARS, TISDAG, KL. 18.30–20.00

Julia Stigenberg från Länsstyrelsen berättar om deras åtgärdsprogram för hotade arter. Programmet syftar till att hjälpa hotade arter som inte klarar sig utan extra insatser. Arbetet är riktat till miljöer som inte är skyddade, dvs. miljöer utanför reservat eller N2000-områden. I Stockholms län har vi ca 30 åtgärdsprogram och hon kommer att berätta om sitt arbete med några av dessa, och hur Naturskyddsföreningen också kan hjälpa till.

Plats: Naturskyddsföreningens rikskansli, Åsögatan 115, 2 tr.

Anmälan: Senast 5 mars via Aktivitetskalendern.