Café Repet

4 FEBRUARI, TORSDAG, 17.30–19.30

Sy- och lagningsexperter ger tips om hur du kan förlänga livet på dina kläder och textila prylar. Under hösten 2020 har Café Repet haft sina träffar digitalt över Zoom. Vi fortsätter med det i vår men hoppas snart återigen kunna träffas ”live”. Aktiviteten är ett samarbete mellan Stockholms läns hemslöjdsförening, Refo och Handla miljövänligt-gruppen. Du kan skicka frågor och tips inför träffarna till hmvgruppen@gmail.com eller till info@stockholm.hemslojden.org, så kan lagningsexperterna förbereda sig!

Information och anmälan: Länk till träffen finns på Facebookeventet ”CafeREpet – digitalt lappa och laga”. Du kan även anmäla dig till hmvgruppen@gmail.com.