Föreläsning och diskussion om PFAS

16 OKTOBER, ONSDAG, KL. 18.30–20.30

Kemikaliegruppen bjuder in till en föreläsnings-­ och diskussionskväll om PFAS. PFAS är en grupp svårned­brytbara kemikalier som kan ha både hormonstörande och cancerogena egenskaper. De används i bland annat friluftskläder, kosmetika, brand­skum och stekpannor. Vi har bjudit in experter som kommer att prata om vad PFAS är, hur de kan påverka oss, samt hur man på bästa sätt kan undvika dessa ämnen. Kostnadsfritt. Se  Facebookeventet för mer info.

Samling: Naturskyddsförening­ens rikskansli, Åsögatan 115, 2 tr. Begränsat antal platser.

Info och anmälan: Senast 13 oktober till kemikaliegruppen@gmail.com.