Plant- och fröbyte

21 MAJ, TISDAG, KL. 17–19

Handla miljövänligt-gruppen bjuder in. Ta med dina plantor eller skott som du har för mycket av och byt till något nytt!

Plats: Björns trädgård.

Information: hmvgruppen@gmail.com.