Biologiska mångfaldens dag i Björkhagen

21 MAJ, SÖNDAG, KL. 10–17

Arbetsgruppen för biologisk mångfald deltar i Stockholm stads arrangemang som uppmärksammar Biologiska mångfaldens dag. Det blir en guidning med en biolog, utdelning av fröer och broschyrer samt uppvisning av hur man bygger en egen mulmholk för fåglar, bin, andra insekter och fladdermöss. Vi ska även diskutera föreningens remissvar om bekämpningsmedel. Och annat kul!

Plats: Björkhagendammen, Nackareservatet, T-bana Björkhagen