Digitalt CafeREP

4 NOVEMBER, ONSDAG, KL. 17.30–20.00

Sy- och lagningsexperter ger hjälp och tips om hur du kan förlänga livet på dina kläder och textila prylar. Vi fortsätter med digitala CafeREP under hösten p.g.a. covid-19. Mer information finns på Facebookeventet Digitalt CafeREP: https://fb.me/e/25E8pTtLp. Det går även bra att kontakta hmvgruppen@gmail.com.