4 SEPTEMBER- REGIONAL UPPTAKT FÖR MILJÖVÄNLIGA VECKAN

Datum: 4 september, tisdag, Tid: KL. 17.00 till ca 20:00 Årets tema är Fixa grejen/Ta vara på det vi har. Naturskyddsföreningen vill inspirera till återbruk och återvinning. Alla som är intresserad av sådana frågor är välkommen att delta i vår regional upptakt där vi ska få information och inspiration från nätverkets samordnare och ha möjlighet […]

Läs mer

15–17 JUNI – RIKSSTÄMMA I UPPSALA

Datum: 15–17 JUNI, FREDAG–SÖNDAG Kom med och delta på Naturskyddsföreningens riksstämma, som i år blir nästgårds Stockholm. Stämman är lördag–söndag, nätverksträffar med mera på fredagen. Exkursioner brukar också arrangeras . Program kommer i slutet av april på www. naturskyddsforeningen.se.

Läs mer

17 JUNI – INVENTERING AV ÄNGS– VÄXTER PÅ EKUDDEN

Datum: 17 JUNI, SÖNDAG Tid: KL 11–15 Vartannat år inventerar vi växter inom vårt skötselområde på Ekudden och nu är det dags igen. Alla är välkomna, du som är duktig på florabestämning är särskilt välkommen. Ta med fika, kläder efter väder, paraply kan vara bra om det regnar, gärna också bestämningsflora och lupp. Samling: Flatens […]

Läs mer

12 AUGUSTI – SLÅTTER PÅ EKUDDEN

Datum: 12 AUGUSTI Tid: SÖNDAG, KL 10–15 Vi slår ängarna vid Ekudden med lie, räfsar och tar bort det slagna gräset. Ju fler vi blir, desto roligare har vi och desto större yta klarar vi av att sköta. Ta med kläder efter väder, heltäckande skor, fika och arbetslust. Kretsen håller med liar och räfsor. Samling: […]

Läs mer

26 AUGUSTI- KURS I FAGERSJÖSKOGEN OM NATURVÄRDEN

Datum: 26 AUGUSTI, SÖNDAG, Tid: KL 10–15 Lär dig mer om skogar med höga naturvärden/sociala värden! Vi tittar på naturvårdsarter, artrika miljöer, strukturer, trädkontinuitet m.m. För nybörjare och alla som vill lära sig mer. Anders Tranberg, som också är med och leder länets Skogsgrupp, visar oss Fagersjöskogen. Ta med fika, sittunderlag och gärna anteckningsblock samt […]

Läs mer