Event 13 augusti: Slätter på Ekudden

Vi slår ängarna vid Ekudden med lie. Efteråt räfsar vi och tar bort det slagna gräset. Ju fler vi blir, desto roligare har vi och desto större yta klarar vi av att sköta. Ta med klädsel efter vädret, heltäckande skor, fika och arbetslust. Kretsen håller med liar och räfsor. Välkomna! Läs mer i evenemang>

Läs mer

Naturnatt den 5 juni i Rågsveds friområde

Rågsveds friområde på kvällen denna årstid är fantastiskt! Vi vandrar till en fin udde vid sjön Magelungen där vi bjuds på varm vegetarisk mat. Senare bli det naturguidning upp till en fin platå med bland annat gamla lindar. Mer detaljerat program kommer läggas ut på kretsarnas hemsidor. Ta gärna med varm tröja, sittunderlag och en […]

Läs mer

Träff 8 maj: Vad vill vi göra i höst?

Söderorts Naturskyddsförening vill veta vad medlemmarna vill göra i höst. Du är välkommen att vara med och påverka. Vad längtar du efter att göra, upptäcka, vara med och påverka, diskutera, få veta, lära dig, få nya insikter om, vad som händer och finns i ditt närområde? Vi bjuder på lättare förtäring. Läs mer i evenemang>

Läs mer

Guidad tur 7 maj: Fagersjöskogen – Magelungen

Fagersjöskogen utgör ett mycket värdefullt natur- och friluftsområde i Stockholm, med ett rikt växt- och djurliv. Vi går igenom skogen främst på stigar (bitvis kuperat) fram till sjön Magelungen. Vi vandrar sedan utmed sjön västerut och får bl.a. höra om ekosystemtjänster och strandskydd. Anders Tranberg guidar. Ca 7 km. Medtag fika! Läs mer i evenemang>

Läs mer

Filmvisning 25/4 om hormonstörande ämnen

Hur kan det vara så svårt att få bort bevisat hormonstörande ämnen från våra livsmedel, barnleksaker och hygienprodukter? Stockholms kemikaliegrupp bjuder in till en filmvisning den 25 april om hormonstörande ämnen och maktspelet kring regleringen av dessa i EU-parlamentet. Vi bjuder på fika. Läs mer under Evenemang.

Läs mer

Guidad tur 30 april: Upptäck Grimstaskogen

Många har kanske varit hos ”grannen” Judarnskogen, men Grimstaskogen har även den mycket att bjuda på. Våtmarken Råcksta träsk, naturskog, öppna gräsmarker och naturstränder skapar en varierad miljö med förutsättningar för en stor biologisk mångfald. Anders Tranberg guidar. Ca 5 km. Medtag fika! Läs mer i evenemang>

Läs mer

Vårfagning på Ekudden den 23 april

Vi räfsar bort fjolårets löv, kvistar och gräs från ängarna vid Ekudden så att inte ängsväxterna kvävs och för att underlätta slåttern. Mellan arbetspassen njuter vi av vårblommor, fågelsång och fika. Ta med matsäck och arbetslust! Vi står för redskapen. Läs mer i evenemang>

Läs mer