Antiscampidagen 2017, 8 april

På årets nationella Antiscampidag ger vi extra uppmärksamhet åt problemet med odlade tropiska jätteräkor. Inte heller jätteräkor som är märkta med ASC, är hållbart producerade. Vi samlas på Rikskansliet och delar sedan ut informationsmaterial på gator och torg, till butiker och restauranger och ger en eloge till dem som skippat scampi! Läs mer i evenemang>

Läs mer

Klädbytardagen 1 april

Har du också tröttnat på slit och släng och vill göra en insats för miljön? Välkommen till Sveriges största klädbytardag och Nordic Swap Day. Ta med dig plagg som inte längre passar eller som du tröttnat på! De blir nya för någon annan. Läs mer i evenemang>

Läs mer

Hammarbyskogen & Hammarbytoppen 25 mars

Hammarbyskogen är mycket välbesökt med många små stigar och ett rikt växt- och djurliv. Gångvägen ner till Hammarby sjöstad genom Hammarbyskogen underlättar passage för människor samtidigt som skogens slutenhet bidrar till den gröna infrastrukturen mellan Nackareservatet och Årstaskogen. Vid skogens fot fortsätter vi upp på en av kommunens högsta punkter, Hammarbytoppen. Anders Tranberg guidar. Medtag […]

Läs mer

Samtalskväll 22 mars: ”Kläder i fokus”

 Samtalskväll: ”Kläder i fokus” Kemikaliegruppen bjuder in till en samtalskväll om miljömässig och social hållbarhet med fokus på kläder och textilier. Kvällen består av föredrag från inbjudna sakkunniga, med tid för mingel och frågor. Talarna presenterar sina specifika fokusområden, vilka belyser olika aspekter av området kläder och hållbarhet – från produktion till konsument. Vi bjuder […]

Läs mer

Filmvisning 9 mars: ”Hotet på havet”

Under några inspirerande vårkvällar bjuder Kemikaliegruppen in till visning av intressanta och givande filmer. Denna första kväll visas ”Hotet på Havet” (2015) – ytterligare en prisbelönt dokumentär från Folke Rydén Production. Här belyses sjöfartens miljöpåverkan i Östersjön. Efter filmen (ca 1 h) stannar vi som vill kvar för att diskutera ämnet med en inbjuden sakkunnig. […]

Läs mer

Sol i praktiken – 27 februari

Energigruppen inbjuder till en informationskväll med Örjan Lönngren, energirådgivare vid Miljöförvaltningen i Stockholm. Informationen vänder sig till privatpersoner, bostadsrättsföreningar, m fl. och handlar om hur man i dag med känd teknik kan utnyttja solen. Installation och regler för solceller, ekonomi och några exempel. Vi bjuder på fika. Läs mer i evenemang>

Läs mer