Styrelsen

Styrelsemedlemmar 2020–2021

Anders Tranberg, ordförande
Erik Forsman, kassör
Janaki Haag, vice kassör
Ingrid Bergenudd, sekreterare (medlemsansvarig, programbladet)
Anky Enskog Sforzini (webbplatsansvarig)
Ingela Norlin (kretsmejlsansvarig, programbladet)
Daniel Stafsing (sociala medier-ansvarig)
John Lund
Axel Arlesten

Revisorer

Jakob Nygren
Emelie Lerge

Valberedare

Peder Berentsen
Mariana Dehlin
Bernt Gustin