Styrelsen


Styrelsemedlemmar 2021–2022

Anders Tranberg, ordförande
Daniel Stafsing, vice ordförande (sociala medier-ansvarig)
Erik Forsman, kassör
Ingrid Bergenudd, sekreterare (medlemsansvarig, programbladet)
Anky Enskog Sforzini (webbplatsansvarig)
Ingela Norlin (kretsmejlsansvarig, programbladet)
Axel Arlesten (arbetsgruppsansvarig)
Ingrid Davstad (omvärldsbevakning)
Sofia Ahnborg
Gunnar Risting


Revisorer

Jakob Nygren
Emelie Lerge


Valberedare

Peder Berentsen
Mariana Dehlin
Bernt Gustin