Styrelsen

Styrelsemedlemmar 2017-2018

Anders Tranberg, ordförande
Fredrick Regnell
Erik Forsman (kassör)
Ingela Norlin
Sofia Svensson
Sara Olsson
Janaki Haag (vice kassör)
Peder Berentsen
Ingrid Bergenudd (sekreterare)
Anky Enskog Sforzini

Jakob Nygren och Pernilla Helgesson omvaldes som revisorer.
Jenny Blomberg och Lisa Häggstam omvaldes som valberedning.