Styrelsen

Styrelsemedlemmar 2017-2018

Anders Tranberg ordförande
Fredrick Regnell
Nova-Lee Branting
Ingela Nordin
Carl-Johan Schultz
Sofia Svensson
Sara Olsson
Janaki Haag (kassör)
Peder Berentsen
Ingrid Bergenudd (sekreterare)
Anky Enskog Sforzini

Jakob Nygren och Pernilla Helgesson omvaldes som revisorer.
Jenny Blomberg och Lisa Häggstam omvaldes som valberedning.