Stadsbyggnadsgruppen – nystartad

Vi vill skapa en grön och hållbar stad där människa och natur kan leva i samspel. En stad där alla har nära till grönområden, där vi bygger klimatsmarta hus och där naturområdena har ett rikt växt- och djurliv.

Gruppens åtaganden får formas under året, men det är mycket som händer framöver gällande byggplaner i Stockholm som vi kan yttra oss över och fördjupa oss i. Vi bevakar stadsplanering brett, där även ekologi finns med. 

Vill du veta mer? Mejla till plangruppen.stockholmskrets@gmail.com.