Projekt

KlimatSverige

Stockholms Naturskyddsförening ingår i nätverket KlimatSverige tillsammans med 70 andra miljö- och klimatorganisationer i Sverige.
Framöver handlar KlimatSverige om hur vi går vidare efter COP21 i Paris liksom hur vi kan samordna våra aktiviteter och sprida nätverket över Sverige. Redan nu påbörjas planerna för en Klimatriksdag våren 2018, som ska formulera krav inför valet 2018, och arbeta för att få fram fossilfria kommuner och ett fossilfritt Sverige till 2030.Det finns många arbetsuppgifter både inom KlimatSverige med samordning, ett gemensamt kalendarium, kommunikation genom olika typer av media och i planeringen för en Klimatriksdag. Alla som är intresserade av att hjälpa till med dessa arbetsuppgifter kan anmäla sig till kontakt@klimatsverige.se.

Läs mer på http://klimatsverige.se.