Lokala grupper

 

Vill du göra något för miljön?

Stockholms Naturskyddsförening har tio nätverk med olika inriktning. Du är välkommen att vara aktiv i ett eller flera nätverk. Du bestämmer själv hur mycket tid du vill lägga och du behöver inte vara expert – bara intresserad. Klicka på den grupp du är intresserad av för att läsa mer. Där hittar du även kontaktpersoner. 

Anti-scampigruppen

Globalt miljöproblem bekämpas på lokal nivå. Varmt välkomna till Anti-scampigruppen - tillsammans gör vi skillnad!

Energigruppen

Några i gruppen har arbetat med energifrågor i sitt dagliga arbete – andra har ett starkt miljöengagemang. Välkommen att kontakta oss.

Grönområdesgruppen

Vi vill medverka till att så mycket som möjligt av Stockholms grönområden bevaras i samband med att det ska byggas bostäder och trafikleder.

Handla Miljövänligt

Välkommen till Handla Miljövänligtgruppen! Vi behöver alla som vill vara aktiva eller hjälpa till någon enstaka gång. Inga förkunskaper behövs.

Kemikaliegruppen

Kemikaliegruppen strävar efter en ökad kunskap om de kemikalier vi utsätts för i vardagen. Vi lär oss tillsammans och sprider det vi lärt oss i föreningen.

Klimatgruppen

Klimatgruppen samlar intresserade från hela länet och arbetar för att skapa en större medvetenhet och förståelse för klimatproblemen hos allmänheten.

Skogsgruppen

Ett ökat fokus på skogsfrågorna behövs i Stockholms stad. Stockholmskretsen och Söderortskretsen har därför startat en skogsgrupp.

Stoppa Förbifart Stockholm

Stockholms Naturskyddsförening arbetar tillsammans med ett 20-tal organisationer i Nätverket Stoppa Förbifart Stockholm.

Vattengruppen

Vill du vara med och arbeta för friskare hav och kuster? Gå med i Stockholms Naturskyddsförenings nystartade vattengrupp!

Volontär för en dag

Klappar ditt hjärta för miljön och Naturskyddsföreningens arbete? Dra ditt strå till stacken!