Grönområdesgruppen

gronomradesgruppen.jpgVi vill medverka till att så mycket som möjligt av Stockholms grönområden bevaras i samband med att det ska byggas bostäder och trafikleder.

Många medlemmar hör av sig till oss och är upprörda över exploateringen av grönområden. Stockholm växer, vilket genererar planer på nya bostäder och vägar. Ofta inkräktar detta på grönområden. Även en till synes ointressant gräsplätt kan vara av stort lokalt rekreationsvärde eller en viktig spridningsväg för växter och djur.

Vi har hittills engagerat oss i skyddet av Årstaskogen–Årsta holmar, Sätraskogen, Lillsjöparken, Solbergaskogen och Långbrogårdsparken. Tyvärr har kretsen i dagsläget inte möjlighet att stödja våra medlemmar i den omfattning vi skulle önska i denna fråga.

Därför söker vi nu dig som är intresserad av att på ideell basis arbeta med grönstrukturfrågor i relation till bostads- och vägbyggen. Hör gärna av dig så snart som möjligt! Vi vill även ha kontakt med dig som har tips på argument som är relevanta vid exploatering av grönområden.

Kontaktperson:

Anders Tranberg

anders.tranberg @ comhem.se

073-724 63 07