Energigruppen

energigruppen.jpgEnergigruppens medlemmar har olika bakgrund. Några har arbetat med energifrågor i sitt dagliga arbete – andra har ett starkt miljöengagemang. Detta gör att verksamhetens inriktning dels kan beskrivas av att vi lär oss av varandra, dels att vi har en utåtriktad påverkande inriktning på omvärlden.

Energifrågan kan betraktas ur två aspekter. Den bästa kWh är den som inte används, d.v.s. det gäller att spara! Den kWh som vi trots allt använder ska helst vara förnyelsebar! Det är dessa två aspekter, som vi utgår ifrån.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om Energigruppen, komma på nästa möte, eller bara allmänt prata energifrågor.

Kontaktperson:

Bertil Nyman

bertil-nyman@telia.com