Trekantens strandskydd räddat från exploatering

Mark- och miljööverdomstolen upphävde idag 27 april detaljplanen vid sjön Trekanten. En segdragen kamp som pågått sedan 2013 är nu med störta sannolikhet över. Vi i Stockholms Naturskyddsförening har tillsammans med  sakägare och Gröndals intresseförening drivit planärendet till Mark. och miljööverdomstolen. Exploateringen skulle innebära väldigt negativa effekter på höga natur- och rekreationsvärden i strandskogen vid Trekanten.  Kommunen kan begära prövning i Högsta domstolen men det blir väldigt, väldigt, tufft för staden att få rätt där. Det är istället mycket troligt att en viktig miljöseger har ägt rum.

Läs artikel om saken här

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *