Miljöföreningar får prövningstillstånd om Förbifart Stockholm

Pressmeddelande

Mark- och miljööverdomstolen lämnade idag besked om att bifalla flera miljöorganisationers begäran om prövningstillstånd avseende buller vid bygget av Förbifart Stockholm. Kraftigt buller i tre hamnar under 8-10 år vid Mälarens stränder skulle avsevärt försämra natur- och rekreationsvärden i Sätraskogens naturreservat och på Kungshatt, i Grimsta naturreservat, på Norra Lovö och i Malmviken. Högt stomljud skulle äventyra hälsan för boende längs ledens hela sträckning. Även Stockholms Miljö- och hälsoskyddsnämnd har begärt lägre stomljudsvärden.

– Föreningarna vände sig i sitt överklagande även mot risker för Mälarens vatten och skador på strand- och naturmiljöer. Föreningarna åberopade även skador och störningar inom Hansta naturreservat och Igelbäckens kulturreservat liksom negativ inverkan på Natura 2000-områdena Hansta respektive Edeby ekhage på Lovö. Tyvärr tog domstolen ingen hänsyn till detta, säger Beatrice Sundberg, ordförande för Stockholms Naturskyddsförening.

– Förbifart Stockholm är ett av de största hoten mot en sund klimat- och transportpolitik i Sverige och skulle skada Sveriges anseende och inflytande internationellt i miljö- och klimatfrågor, säger Karin Wahlgren, Klimataktion Stockholm.

– Förbifart Stockholm skulle, om den byggs, kraftigt minska möjligheterna att finansiera nödvändig kollektivtrafikutbyggnad i Stockholmsregionen och i övriga Sverige, fortsätter Gertrud Brorsson, ordförande i Kollektivtrafikant Stockholm.

– Domstolen beviljade inte inhibition, nu kan förberedelserna fortsätta trots att den juridiska processen inte är avslutad. Det är som att man börjar bygga innan man fått bygglov säger Beatrice Sundberg.

 

För mer information

Beatrice Sundberg, Stockholms Naturskyddsförening, 073- 719 91 33

Karin Wahlgren, Klimataktion Stockholm, 073- 688 20 33

Gertrud Brorsson, Kollektivtrafikant Stockholm, 070- 248 11 53

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *